رادمان پژوه هوشمند تهران

قهرمانی مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2013

1398-02-13 در 15:21

افتخارات رادمان پژوه هوشمند تهران، قهرمانی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2013- لیگ ربات های انسان نما- سایز نوجوان
قهرمانی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2013- لیگ ربات های انسان نما- سایز نوجوان