رادمان پژوه هوشمند تهران

قهرمانی مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2015

1398-02-13 در 15:36

افتخارات رادمان پژوه هوشمند تهران - قهرمانی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2013- لیگ ربات های انسان نما- سایز نوجوان
قهرمانی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2015- لیگ ربات های انسان نما- سایز نوجوان