رادمان پژوه هوشمند تهران

قهرمانی مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2015

1398-02-13 در 15:49

افتخارات رادمان پژوه هوشمند تهران- قهرمانی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2013- لیگ ربات های انسان نما- سایز نوجوان
افتخارات رادمان پژوه هوشمند تهران- قهرمانی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2013- لیگ ربات های انسان نما- سایز نوجوان