رادمان پژوه هوشمند تهران

نایب قهرمانی مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2016

1398-02-13 در 15:50

افتخارات رادمان پژوه هوشمند تهران- نایب قهرمانی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2016- لیگ ربات های انسان نما- سایز کودک
افتخارات رادمان پژوه هوشمند تهران- نایب قهرمانی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2016- لیگ ربات های انسان نما- سایز کودک